نمودار درختی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نمودار درختی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: