نمودار رنگرزی

نمودار یا گراف رنگرزی، نموداری‌است که در آن پیشبرد و هدایت عملیات رنگرزی ارائه می‌شود. در نمودار رنگرزی، زمان افزودن مواد رنگزا و مواد شیمیایی کمکی و همچنین کالایی که قرار است رنگرزی گردد، مشخص شده‌است. در این نمودار میزان دمای محلول رنگرزی در طول عملیات و زمان افزایش، کاهش و ثابت نگاه داشتن دما مشخص شده‌است.[۱][۲]

رنگرزی
Britannica Dyeing 3.jpg


عناصر نخستین فرآیند

مواد رنگزا
مواد رنگزای طبیعی
مواد رنگزای مصنوعی
رنگدانه
مواد کمکی در رنگرزی
نمودار رنگرزی پارچه پلی‌استری با رنگ‌های دیسپرس، در این نمودار هدایت و تغییر دما در طول زمان رنگرزی مشخص شده‌است.
نمودار رنگرزی کالای پشمی با موادرنگزای کرومی به روش ابتدا رنگرزی و بعد دندانه

منابعویرایش

  1. Bhardwaj, H.C. & Jain, K.K. , "Indian Dyes and Industry During 18th-19th Century", Indian Journal of History of Science ۱۷ (۱۱): ۷۰–۸۱, دهلی نو: Indian National Science Academy.
  2. مرتضی سهی زاده ابیانه (۱۳۷۳تکمیل فراورده‌های نساجی و رنگرزی (جلد دوم) (ویراست جهانگیر زمانی)، تهران: صفار