نمی‌خام

تک‌آهنگی از سلین دیون

« نمی‌خام» تک‌آهنگی از هنرمند اهل کانادا سلین دیون است که در ۱۹۸۷ (۱۹۸۷) منتشر شد.

«نمی‌خام»
ترانه سلین دیون
تاریخ پخش۱۹۸۷ (۱۹۸۷)
زمان۴:۰۶
ناشرPathé Marconi
گاه‌نگاری تک‌آهنگ‌های سلین دیون
«هر کاری دوست داری بکن
(۱۹۸۶)»
«نمی‌خام» «On traverse un miroir
(۱۹۸۷)»

منابع

ویرایش