نهضت مهدیون (سودان)

نهضت مهدی سودانی اشاره به شورش موفقی است که محمد احمد المهدی که ادعا داشت مهدی موعود است، با کمک قبایل شورشی سودانی علیه دولت علیه عثمانی و حکومت مصری تحت‌الحمایت امپراتوری بریتانیا به راه انداخت.

Mahdist War

Depiction of the Battle of Omdurman (1898).
تاریخ۱۸۸۱ (۱۸۸۱)–۱۸۹۹ (۱۸۹۹)
موقعیت
نتایج پیروزی مصر_بریتانیا
تغییرات
قلمرو
Sudan becomes the Anglo-Egyptian Sudan, a condominium of the امپراتوری بریتانیا
طرف‌های درگیر

 امپراتوری بریتانیا

 ایالت آزاد کنگو
امپراتوری اتیوپی Ethiopian Empire (1885-1889)
 ایتالیا[۱]
Mahdist Sudan
فرماندهان و رهبران
امپراتوری بریتانیا ژنرال گوردون 
امپراتوری بریتانیا Garnet Wolseley
امپراتوری بریتانیا هربرت کیچنر
ایالت آزاد کنگو Louis Napoléon Chaltin
امپراتوری اتیوپی Yohannes IV 
ایتالیا Oreste Baratieri
ایتالیا Giuseppe Arimondi
مهدی سودانی (Died)
Abdallahi ibn Muhammad 

ژنرال گوردون در پی سقوط خارطوم، بر ر روی پله‌های کاخ محل سکونت حاکم بریتانیا به قتل رسید.[۲]

محمد احمد المهدی در ۲۲ ژوئن ۱۸۸۵ درگذشت.

منابع

ویرایش
  1. Meredith Reid Sarkees, Frank Whelon Wayman (2010). Resort to war: a data guide to inter-state, extra-state, intra-state, and non-state wars, 1816-2007. Washington, DC.
  2. دیپلماسی سیمانی؛ مهر چین بر پیشانی سودان، بی‌بی‌سی فارسی