نوبی‌ها گروهی قومی هستند که در شمال سودان و جنوب مصر زندگی می‌کنند. نوبی‌ها بیشتر در امتداد رود نیل و منطقه اسوان ساکن‌اند. زبان‌های نوبی از شاخه زبان‌های سودانی‌تبار شرقی در خانواده زبان‌های نیلوصحرایی است. نوبیان قومی تیره‌پوست هستند. منطقه سکونت قوم نوبی به نوبه معروف است.

از آثار باستانی نوبی‌ها

از نوبی‌های مشهور می‌توان به انور سادات و محمد حسین طنطاوی اشاره کرد.

نوبی‌ها از قدیم به خاطر مهارتشان در سوارکاری، به‌ویژه سوارکاری بدون زین، نام‌آور بوده‌اند.

منابعویرایش

  • Warnock Fernea, Elizabeth; Robert A. Fernea (1990). Nubian Ethnographies. Chicago: Waveland Press Inc. ISBN 0-88133-480-4.