نورا، از طایفه‌های اصيل سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

این طایفه در سیستان زندگی می‌کنند. مردم این طایفه به گویش سیستانی لهجه دار تکلم می‌کنند.

افراد این طایفه در شهر زابل،بنجار،روستاهای برج یوسف،امامیه،کنگ امامداد،ده گلزار زندگی می‌کردندو همچنين در شهرستان گرگان،گنبد،كلاله،وزاهدان ساكن هستند. مورخان قدمت طايفه نورا را به قبل از حمله اعراب مسلمان به سيستان نسبت ميدهند.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • غلامعلی رئیس الذاکرین (۱۳۷۰زادسروان سیستان