نورا، از طایفه‌های سیستانی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

این طایفه در سیستان زندگی می‌کنند. مردم این طایفه به گویش سیستانی لهجه دار تکلم می‌کنند.

افراد این طایفه در شهر زابل،بنجار،روستاهای برج یوسف،امامیه،کنگ امامداد،ده گلزار زندگی می‌کردند

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

  • غلامعلی رئیس الذاکرین (۱۳۷۰زادسروان سیستان