نورمن شوارتسکف

نورمن شوارتسکف نام دو تن از نظامیان آمریکایی است که پدر و پسر بوده‌اند.