نورون‌های حسی‌، یا یاخته‌های عصبی حسی نورونهای آورانی هستند که با تحریک‌های حسی (بینایی، بویایی،لامسه، شنوایی، چشایی) فعال می‌شوند و پیام عصبی را به سمت دستگاه عصبی مرکزی (CNS) هدایت می‌کنند.

Neuronehisto.jpg

برخلاف دیگر نورون‌ها که از طریق نورون‌های دیگر و میانجی‌های عصبی تحریک می‌شوند، نورون‌های حسی در اثر تغییرات فیزیکی در گیرنده‌های عصبی فعال می‌شوند.

نورونها حسی می توانند پیکری (سوماتیک) یا احشایی باشند. نورونهای حسی پیکری به شاخ خلفی نخاع وارد می شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • آرتور گایتون، جان ادوارد هال (۱۳۸۶)، «فیزیولوژی عصبی»، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمهٔ احمدرضا نیاورانی، سماط، شابک ۹۶۴-۵۷۸۹-۹۸-۲