نور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نور، یک تابش الکترومغناطیسی و حاوی فوتون است که با چشم انسان و دیگر موجودات، دیده می‌شود.

نور همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: