نوزاد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نوزاد فرزند تازه زاده شدهٔ انسان‌ها و جانوران است.

نوزاد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: