باز کردن منو اصلی

اُفتاخیز کوانتومی (اُفتاخیز خلا یا نوسان کوانتومی) به افت‌وخیز زمانیِ انرژی در نقطه‌ای از فضا-زمان را گویند. یا به بیانی دیگر به پدیدآمدن ذره‌های انرژی‌مند از هیچ را افتاخیز کوانتومی می‌گویند. اصل عدم قطعیت بیان‌می‌کند که زمان و انرژی همیوغ یکدیگرند یعنی ناممکن است که زمان و انرژی همزمان با دقت زیاد محاسبه شوند.(determined)- این عدم قطعیت فیزیک کوانتومی در محاسبه همزمان دو کمیتِ همیوغ برآمده از ویژگی ذاتی و ساختارى ذره‌های بنیادین است و نه مانند فیزیک کلاسیک که برآمده از خطا و دقت اندازه‌گیری است- به این دلیل یک ذره‌ی انرژی‌مند می‌تواند در بازه‌ی زمانی بسیار کوچک از هیچ پدید آید، به این پدیده افتاخیز کوانتومی می‌گویند.

نخست اینگونه فرضیده می‌شد که پدیدآمدن گیتی بر اثر انفجار بزرگ اصل پایستگی انرژی را نقض می‌کند ولی دانشمندان با کمک اصل عدم قطعیت و افتاخیر کوانتومی توانستند پدیدآمدن گیتی با انفجار بزرگ را توضیح دهند.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش