نوم‌نامه

(تغییرمسیر از نوم نامه)

نوم نامه معروف به نوم نامه الهی اشاره به کتابی متعلق به حروفیان دارد، که توسط فضل‌الله نعیمی استرآبادی در قرن هشتم هجری نوشته شده و در آن بخش‌هایی از قرآن به صورت تفسیر به زبان طبری آورده شده‌است.[۱] این کتاب مجموعه داستان‌هایی است که فضل در خواب دیده‌است.[۲] نمونه متن:

  • واتِی که هَنِه‌ کو تِنِ زمین سِرخ بو(طبری امروزی:باته که ونِه که تِنِ زمین سِرخ بوئه)
نوم نامه
نویسندهفضل‌الله نعیمی استرآبادی
تاریخ نشرقرن ۸ هجری
موضوعفقه حروفی
سبکداستانی عرفانی
زبانطبری

منابعویرایش