نوکیا ان۸۰۰ یک‌نمونه از گوشی‌های تلفن همراه سری متفرقه شرکت نوکیا می‌باشد که توسط همین شرکت به بازار عرضه شده‌است.

نوکیا ان۸۰۰
سازندهنوکیا
سریمتفرقه
رسانههمین شرکت
دیگروب‌گاه رسمی

منابع ویرایش