نژاد نوردیک

نژاد نوردیک یا نژاد ژرمنی نامی است که مردم‌شناسان در نیمهٔ سدهٔ بیستم میلادی به شاخه‌ای از نژاد سفید دادند. باورمندان به این دسته‌بندی نژادی، تک‌گروه آی۱ را نیای مشترک پدری نژاد نوردیک شمرده و دیرینگی آن را به پیرامون چهار تا شش هزار سال پیش و جایگاهش را شمال اروپا محاسبه کرده‌اند. برپایهٔ نژاد نوردیک، باوری نژادپرستانه با نام نوردیسیسم یا نوردیک‌گرایی پایه‌ریزی شد که بر اساس آن مردم ژرمنی نژاد برتر شمرده‌ می‌شدند. این نظریه در پایان قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ در اروپای غربی و آمریکای شمالی هواخواهانی داشت و مورد پشتیبانی آلمان نازی نیز بود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Nordic race،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordic_race&oldid=458301032 (accessed November 2، 2011).