نی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نی ساقه نی (گیاه) را گویند و نیز ابزارهایی که از آن می‌سازند یا شبیه آن باشد از جمله ممکن است به یکی از موارد زیر گفته شود: