نیتریل ترکیبی شیمیایی است که دارای گروه عاملی -CN هستند. در این ترکیب کربن با نیتروژن پیوند سه‌گانه دارد و این عامل از سوی کربن به اتم‌های دیگر وصل می‌شود. در شیمی از پیشوند سیانو برای این ترکیب‌ها استفاده می‌شود و به یون منفی CN سیانید گویند.

ساختار یک گروه نیتریل

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

مطالعهٔ بیشترویرایش

  • موریسن، و بوید (۱۳۷۵شیمی آلی، ترجمهٔ سید احمد شکرایی و عیسی یاوری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، شابک ۹۶۴-۰۱-۰۷۷۸-۶