نیمه‌رسانای غیرذاتی

نیمه‌رسانای غیرذاتی (به انگلیسی: Extrinsic semiconductor) به نیمه‌رساناهایی گفته می‌شود که ناخالصی‌هایی در ساختار آنها وارد شده و انرژی نوارهای انرژی آن را تغییر داده باشد.

اگر ظرفیت اتم ناخالصی با اتم‌های فاز مادر متفاوت باشد، الکترون یا حفره‌ی به وجود آمده در اثر جایگزین شدن این اتم در شبکه می‌تواند آزادانه در نیمه‌رسانا حرکت کند و در نتیجه رسانایی آن را تغییر می‌دهد.

منابعویرایش

  • Angus Rockett, The Materials Science of Semiconductors, Springer Science+Business Media, LLC, 2008. ISBN 978-0-387-25653-5

جستارهای وابستهویرایش