سکوی نیمه شناور

(تغییرمسیر از نیمه شناور)

سکوی نیمه شناور سازه دریایی ویژه‌ای است که برای عملیات اکتشاف و بهره‌برداری در آب‌های عمیق دریا ساخته شده است.

سکوی نفتی