در کالبدشناسی به بخشی از بدن جاندار که شامل دست‌ها، پاها، سر، گردن و آلت تناسلی نباشد نیم‌تنه می‌گویند. نیم‌تنه شامل سینه و شکم هم هست.

نیم‌تنه
Grays Anatomy image1219.gif
The human male torso.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینtruncus
MeSHD060726
TA98A01.1.00.013
A14.1.09.244
A14.2.03.003
TA2124
FMA7181

منابعویرایش