در کالبدشناسی به بخشی از بدن جاندار که شامل دست‌ها و پاها نباشد نیم‌تنه می‌گویند. نیم‌تنه شامل سینه و شکم هم هست.

نیم‌تنه
Grays Anatomy image1219.gif
The human male torso.
Details
Identifiers
لاتینtruncus
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD060726
واژگان کالبدشناسیA01.1.00.013
A14.1.09.244
A14.2.03.003
واژگان کالبدشناسی124
FMA7181
Anatomical terminology

منابعویرایش