نیم‌منقارماهیان

نیم‌منقارماهیان
محدودهٔ زمانی: ائوسن - امروزه
Hemiramphus brasiliensis (line art).jpg
A marine halfbeak, the ballyhoo, Hemiramphus brasiliensis
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: منقارماهی‌سانان
زیرراسته: Belonoidei
بالاخانواده: Exocoetoidea
تیره: Hemiramphidae
Gill, 1859
زیرخانواده‌ها و سرده‌ها

Hemiramphinae Gill, 1859
  Arrhamphus
  Chriodorus
  Euleptorhamphus
  Hemiramphus
  Hyporhamphus
  Melapedalion
  Rhynchorhamphus
Zenarchopterinae Fowler, 1934
  Dermogenys
  Hemirhamphodon
  Nomorhamphus
  Tondanichthys
  Zenarchopterus

نیم‌مِنقارماهیان (Hemiramphidae) یکی از خانواده‌های ماهیان است.  

منقارماهیان+Scomberesocidae 


  

Zenarchopteridae
  

نیم‌منقارماهیان


  

پرنده‌ماهی
  

ماهی شالیزار


منابعویرایش

اسدی، هدایت و دیگران، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، تهران: ۱۳۷۵.