نیچیرن-شو (به ژاپنی: 日蓮宗 Nichiren-shū) ترکیبی از چندین مکتب دینی است و تشکیل شده از چهار مکتب مربوط به بوداگرایی نیچیرن که توسط شاگردان اصلی نیچیرن بنیان‌گذاری شده‌است و همچنین بخشی از یک مکتب پنجم.

لیست کنفدراسیون مکاتب نیچیرن شو
نام مکتب موسس
مینوبو-سان نیکو (راهب)
هاما-سان نیشو
ایکه گامی-شو نیچیرو
ناکایاما-سان نیچیجو (همین‌طور شناخته می‌شود به عنوان توکی جونی)
فوجی-فوسه نیکو (فقط بخشی) مدتی متعلق بود به نیچیرن شوشو

منابعویرایش