هاراکیری (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هاراکیری، نوعی خودکشی تشریفاتیِ ژاپنی با روش دریدن شکم است. همچنین، «هاراکیری» ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: