هاروت رود

رودخانه‌ای در افغانستان

هاروت رود یا رود اردسکان نام رودی در افغانستان است که در حوضه سیستان جریان دارد. سرچشمه این رود در کوه‌های جنوب شرق هرات قرار دارد و با طول ۲۴۵ مایل به دریاچه هامون می‌ریزد. کانال‌های متعددی در طول این رود به منظور آبیاری ساخته شده‌است.

منابعویرایش