هامبر رودی است به دریای شمال می‌ریزد. این رود از کشور بریتانیا می‌گذرد.

هامبر
مکان
کشوربریتانیا
ویژگی‌های ظاهری
دهانهدریای شمال
اندازهٔ حوضه۲۴۲۴۰ واحد؟
دبی۲۵۰

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش