Meyer muttenz.jpg

هانس مایر (Hannes Meyer) (متولد ۱۸ نوامبر ۱۸۸۹، وفات ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۴)، معمار سویسی و پس از والتر گروپیوس دومین مدیر باوهاوس در دساو از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ بود.

از نظر عقیده اجتماعی و سیاسی او به مارکسیسم گرایش داشت و نظرات او دربارهٔ کار معماران از این گرایش او تأثیر می‌گرفت. او بر آن بود که معماری بیشتر فن است تا هنر و معمار باید ساختمان‌هایی طرح کند که ارزان تمام شود و طرح باید با کارکرد اجتماعی آن متناسب باشد. سبک او را گاه کارکردگرایی یا فونکسیونالیسم نامیده‌اند.

نظرات کمونیستی و اقداماتش در این زمینه باهاوس را با بحران روبرو کرد و سرانجام گروپیوس او را اخراج کرد. او با چند تن دیگر از معماران باهاوس به مسکو رفت ولی در ۱۹۳۶ همراه با شمار دیگری از خارجیان از شوروی اخراج شد. سپس به مکزیکوسیتی رفت و از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۹ برای دولت مکزیک کار کرد.

مایر در سال ۱۹۵۴ در سوئیس در گذشت.