هانک رومه (به انگلیسی: Hanneke Wrome) یک کشتی بود که طول آن 130-Foot (40 M) بود.

هانک رومه
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۲۳ آوریل ۱۴۶۸
مشخصات اصلی
درازا: 130-Foot (40 M)

منابعویرایش