هانیبال نام سومین کتاب از مجموعهٔ کتاب‌های مربوط به هانیبال لکتر می باشد. این کتاب ادامهٔ سکوت بره‌ها می‌باشد که توسط توماس هریس نوشته شده است.

هانیبال
جلد هانیبال
نویسنده(ها)توماس هریس
برگرداننده(ها)اصغر اندرودی
کشورآمریکا
زبانانگلیسی
مجموعههانیبال لکتر
گونه(های) ادبیترسناک، هیجانی
ناشرDelacorte Press
تاریخ نشر
۱۹۹۹
شمار صفحات۶۱۵

منابع ویرایش

Hannibal