هرات (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هرات می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:

  • هرات، شهری در غرب افغانستان و مرکز ولایت هرات.
  • ربع هرات، یکی از بخش‌های چهارگانهٔ خراسان بزرگ.
  • ولایت هرات، ولایتی در غرب افغانستان.
  • هرات (یزد)، مرکز شهرستان خاتم در استان یزد در ایران.