هرست

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هرست در معانی زیر کاربرد دارد: