هرمز دوم کوشانشاه

هرمز دوم کوشانشاه (۲۹۵–۳۰۰ میلادی) پنجمین فرمانروای کوشانشهر ساسانی بود. او نیز مانند پیشینیانش بر شرق شاهنشاهی ساسانی، یعنی سغد، بلخ و گنداره فرمان راند. اطلاعات موجود دربارهٔ او که به جای هرمز یکم برتخت نشست، تنها از طریق سکه‌هایش به دست آمده‌است.

هرمز دوم کوشانشاه
سکه هرمز دوم کوشانشاه
کوشانشاه پادشاهی ساسانیان هند
سلطنت۳۰۰-۳۰۳
پیشینهرمز یکم کوشانشاه
جانشینپیروز دوم کوشانشاه

سکه‌های او تا اندازه‌ای با سکه‌های کوشانی-ساسانی پیشین متفاوتند. هرمز دوم کوشانی بر روی سکه‌های خود تاجی مشابه تاج شاهنشاه ساسانی، هرمز دوم بر سر دارد.[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Hormizd II Kushanshah". Wikipedia (به انگلیسی). 2019-02-17.