هزار و یک شب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هزار و یک شب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: