هشت کتاب نام مجموعه اشعار سهراب سپهری است.

فهرست اشعار ویرایش

هشت کتاب، چنان‌که از نامش برمی‌آید، شامل هشت دفتر شعر (کتاب) است:

  1. مرگ رنگ
  2. زندگی خواب‌ها
  3. آوار آفتاب
  4. شرق اندوه
  5. صدای پای آب
  6. مسافر
  7. حجم سبز
  8. ما هیچ ما نگاه

منابع ویرایش

  • سهراب سپهری (۱۳۶۳هشت کتاب، کتابخانهٔ طهوری

پیوند به بیرون ویرایش