هفت‌اورنگ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژهٔ هَفت‌اورنگ به معنی هفت تختگاه است و در موارد زیر به‌کار رفته: