هفت شهر عشق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا
(تغییرمسیر از هفت شهر عشق)

هفت شهر عشق مراحلی‌ست که بنا به منطق‌الطیر، سالک جهت سلوک معنوی باید آن‌ها را طی کند.

هفت شهر عشق همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: