هفت شهر عشق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

هفت شهر عشق مراحلی‌ست که سالک جهت سلوک معنوی باید آنها را طی کند.

هفت شهر عشق همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: