روزنامه هفت صبح از سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ به عنوان روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شهری منتشر می‌شود. این روزنامه ابتدا با صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی و هنری ارتباط بران پویا منتشر شد اما پس از تعطیلی نشریات این مؤسسه، ابتدا صاحب امتیازی روزنامه هفت صبح در ۸ آبان ۱۳۹۲ به نام آقای محسن غفوری ثبت و سپس با تاسیس شرکت هفت‌ صبح ماندگار به شماره ثبت 482250 امتیاز روزنامه به این شرکت حقوقی منتقل گردید.

هفت صبح
گونهروزنامه
صاحب امتیازشرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئولآرش خوشخو
زبانفارسی
وبگاه رسمیhttps://7sobh.com
شناسنامه روزنامه
صاحب امتیاز شرکت هفت صبح ماندگار
مدیرعامل علی مزینانی
مدیرمسئول و سردبیر آرش خوشخو
نشانی تهران، سهروردی جنوبی، خیابان اقلیمی، بن‌بست شازاد، پلاک ۳
تلفن تماس 021-88405433

منابعویرایش