روزنامه هفت صبح از سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ به عنوان روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شهری منتشر می‌شود. این روزنامه ابتدا با صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی و هنری ارتباط بران پویا منتشر شد اما پس از تعطیلی نشریات این مؤسسه، ابتدا صاحب امتیازی روزنامه هفت صبح در ۸ آبان ۱۳۹۲ به نام آقای محسن غفوری ثبت و سپس با تأسیس شرکت هفت صبح ماندگار به شماره ثبت ۴۸۲۲۵۰ امتیاز روزنامه به این شرکت حقوقی منتقل گردید.

هفت صبح
نوعروزنامه
صاحب(ان) امتیازشرکت هفت صبح ماندگار
مدیر مسئولآرش خوشخو
زبانفارسی
وبگاهhttps://7sobh.com
شناسنامه روزنامه
صاحب امتیاز شرکت هفت صبح ماندگار
مدیرعامل علی مزینانی
مدیرمسئول و سردبیر آرش خوشخو
نشانی تهران، سهروردی جنوبی، خیابان اقلیمی، بن‌بست شازاد، پلاک ۳
تلفن تماس ۰۲۱–۸۸۴۰۵۴۳۳

منابع ویرایش