هلا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هلا رده‌ای از سلولهای جاودانه‌شده است که در پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هلا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: