همایش بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست-لنینیست (نشریه بین‌الملل)

کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (نشریه بین‌الملل) تجمعی متشکل از احزاب معتقد به «مارکسیسم-لنینیسم-اندیشهٔ مائوتسه دون» است. این تجمع هر دو یا سه سال یکبار تشکیل می‌شود. «گروه هماهنگی مشترک» مسئول برگزاری آن است.

این تجمع را گاه «کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (مائوئیست)» نیز می‌نامند.

نام کنونی بدین علت است که از تجمع مشابهی با نام «کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه)» (که سازمانی خوجه‌ئیست است) تمیز داده شود.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, «International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (International Newsletter),» Wikipedia, The Free Encyclopedia, [۱] (accessed January ۱۸، ۲۰۰۸).

پیوند به بیرونویرایش

سایت رسمی