باز کردن منو اصلی

همبستگی روزنامه‌ای فارسی و ارگان حزب همبستگی ایران اسلامی بود که در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ توقیف شد و مدتی بعد رفع توقیف و پس ز چندی از انتشار تعطیل شد.[۱] غلام‌حیدر ابراهیم بای سلامی سردبیری این روزنامه را بر عهده داشت.[۲]

علی صالح‌آبادی مدتی مدیرمسئول روزنامه بود که برکنار شد.[۳]

منابعویرایش