همبندی (معماری)

همبندی (به انگلیسی: Anathyrosis) یک شیوهٔ فنی در اغلب سازه‌های باستانی است که در آن از اتصالات بلوک‌های سنگی استفاده می‌شد.

نمونه‌ای از همبندی در معبد ارختئون آکروپولیس

در این روش، حاشیه‌های دو سطحی را که می‌خواستند روی هم بگذارند را هموار ساخته و میان‌شان را به‌صورت زبره‌تراش باقی می‌گذاشتند تا خوب روی هم جفت شوند اما رویهٔ همهٔ سنگ‌ها را به دقت تراشیده و پاک می‌کردند.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • شهبازی، علیرضا شاپور (۱۳۵۷). شرح مصور نقش رستم. تهران: بنداد تحقیقات هخامنشی.