همت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

همت نام خانوادگی در زبان فارسی است و ممکن است به هر یک از اشخاص زیر اشاره داشته باشد: