همزاد (داستان)

داستان علمی-تخیلی کوتاه همزاد نوشتهٔ کلیفورد سیماک در مجموعهٔ همه دامهای زمین و داستان‌های دیگر در سال ۱۹۶۲ منتشر شده است. نسخهٔ آلمانی داستان توسط انتشارات گلدمن در سال ۱۹۶۴ به چاپ رسیده است. این داستان به مسئلهٔ تاگ سازی انسان(شبیه‌سازی انسان - کلونینگ) می‌پردازد که ادوارد جانسون بر اساس آن فیلمنامه هجوم به ژنتیک را نوشته است.

داستانویرایش

جیمز هندرسون، پاکسلی (یک موجود غیر زمینی خطرناک با توانایی خواندن ذهن) را به صورت قاچاقی به زمین آورده است. پاکسلی می‌گرِیزد و هندرسون متوسل اولیای امور می‌شود. کلونی از او ایجاد می‌شود تا پاکسلی را بکشد. کلونی که پس از پایان کار کشته شود و از کلون بودن خود مطلع نیست. پاکسلی کشته می‌شود، اما انتقامش را با مطلع کردن هندرسون بدلی از کلون بودنش می‌گیرد.

پیوند به بیرونویرایش

  1. سیماک، کلیفورد، همزاد، ترجمه از آلمانی: پانته‌آ کیانی، از وب‌نوشت ترجمه‌ها و نوشته‌های پانته‌آ.