همسایگی (ریاضیات)

در توپولوژی، یک همسایگی[۱] (به انگلیسی: neighbourhood) یکی از مفاهیم اساسی در فضاهای توپولوژیک است. همسایگی یک نقطه، یک مجموعه شامل آن نقطه است.

گردهٔ دور نقطهٔ p یک همسایگی از آن است.

تعریف ویرایش

فرض می کنیم p یک نقطه از فضای متری X باشد. و  .

یک همسایگی نقطهٔ p با شعاع r، مجموعه ای است مثل (Nr(p شامل تمام نقاطی چون q که d(p،q)<r.

 

منابع ویرایش

(http://en.wikipedia.org/wiki/Neighborhood_(topology

  1. «همسایگی نقطه» [ریاضی] هم‌ارزِ «neighbourhood of a point, vicinity of a point»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر ششم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۸۵-۶ (ذیل سرواژهٔ همسایگی نقطه)