آمیزه‌سازی

(تغییرمسیر از هم‌آمیزی)

در زبان‌شناسی، ساختن یک واژه با ترکیب بخش‌هایی از دیگر واژه‌ها را آمیزه‌سازی می‌گویند.

نمونه‌ها در فارسی:

گفت تا چشمش کلاپیسه شدن/ کور گشته‌ست این دو چشم کورِ من

  • سوزیان: (در اصل «سود و زیان») به‌معنی سرمایه. ناصرخسرو:

ز دنیا زیانت ز دین سود کردی/ اگر خوارگیری به دین سوزیان را

  • وَرزاو: (مرکب از «ورز» به‌معنای کشاورزی، صورتِ دیگری از «برز» که در «برزگر» می‌بینیم، و «گاو») گاو نر، گاوی که برای شخم‌زدن و شیارکردن زمین‌های کشاورزی به‌کار می‌رود.
  • بوک: (ترکیبی از «بُوَد» و «که») باشد که، امید که، شاید که، و نیز اگر. از مثنوی مولوی:

ای بسا کس مرده در بوک و مگر/ که اگر این کردمی یا آن دگر

منابع

جمشیدی، رستم، سنتِ دیرینه‌یِ واژه‌پردازیِ پارسی، ۱۴ دی ۱۳۸۷. وب‌گاه زبان فارسی، بازدید: مارس ۲۰۰۹.