به محل تلاقی دو یا چند رودخانه هم‌ریزگاه گفته می‌شود. هم‌ریزگاه معمولاً محل به هم‌پیوستن ریزابه به رود اصلی است.[۱]

هم‌ریزگاه رودخانه‌های راین و موزل

منابع

ویرایش