هنرآزمایی

هنر آزمایی نمونه‌ای از عملکرد یک هنرپیشه، نوازنده یا خوانندگی، رقص یا دیگر جنبه‌های هنری است.

یک خواننده در حالِ هنرآزمایی در برابر داورانِ امریکن آیدل

هنر آزمایی در خوانندگیویرایش

هنر آزمایی در خوانندگی معمولاً شامل نمایش استعداد از طریقِ خواندنِ یک قطعه ترانهٔ از پیش حفظ شده برای شنوندگان و داوران است.

هنر آزمایی در بازیگریویرایش

برای بازیگران در تئاتر، فیلم و تلویزیون، داوری یک فرایندِ سیستماتیک است که در آن متخصصانِ صنعتِ بازیگری تصمیم‌گیری نهایی و حرفه‌ای خود را در موردِ هنر آزما می‌گیرند. داور ممکن است از مدیران بازیگری، تولید، مدیران یا نمایندگان یک آژانس بازیگری تشکیل شده باشد.[۱]

برای مطالعهٔ بیشترویرایش

  • Kohlhaas, Karen. The Monologue Audition: A Practical Guide for Actors. Limelight Series. Limelight Editions
  • David, Martin A. The dancer's audition book. ۱۹۸۲.
  • Kayes, Gillyanne and Jeremy Fisher. Successful Singing Auditions. Routledge, 2002. ISBN 0-87830-163-1, ISBN 978-0-87830-163-8
  • Crane, Adam Audition Mastery Guide"

پانویسویرایش