هنرآموز، از مراتب علمی آموزش و پرورش در کشور ایران است. به افرادی که در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای یا مراکز کاردانش تدریس می‌کنند، هنرآموز گفته می‌شود. بسیاری از هنرآموزان، مهندسانی هستند که وظیفه‌ی آموزش و تربیت نیروهای فنی را در کارگاه‌های تخصصی بر عهده دارند. در حال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در رشته‌هایی چون معماری، معماری منظر، معماری داخلی، ارتباط تصویری و... به عنوان هنرآموز برای وزارت آموزش و پرورش بورسیه می‌شوند.

البته واژه هنرآموز کمی گسترده تر شده است و اکنون یک سایت آموزش خیاطی است که مرجع آموزش برای بانوان است و آموزش های رایگان مربوط به خیاطی و دوخت سرویس آشپزخانه در آن بارگذاری می شود.

منابع ویرایش