هنرمند مردمی روسیه

هنرمند مردمی روسیه (به روسی: Народный артист Российской Федерации) که گاهی هنرمند ملی روسیه نیز نامیده می‌شود، بالاترین نشان هنری است که به یک هنرمند در روسیه داده می‌شود. این جایزه پیش از فروپاشی شوروی با نام «هنرمند مردمی شوروی» شناخته می‌شد.

فهرستویرایش

۱۹۶۹ویرایش

۱۹۹۲ویرایش

۱۹۹۳ویرایش

۱۹۹۴ویرایش

۱۹۹۵ویرایش

۱۹۹۶ویرایش

۱۹۹۷ویرایش

۱۹۹۸ویرایش

۱۹۹۹ویرایش

دهه ۲۰۰۰ویرایش

۲۰۰۰ویرایش

۲۰۰۱ویرایش

۲۰۰۲ویرایش

۲۰۰۳ویرایش

۲۰۰۴ویرایش

۲۰۰۵ویرایش

۲۰۰۶ویرایش

۲۰۰۷ویرایش

۲۰۰۸ویرایش

۲۰۰۹ویرایش

دهه ۲۰۱۰ویرایش

۲۰۱۰ویرایش

۲۰۱۱ویرایش

۲۰۱۲ویرایش

۲۰۱۳ویرایش

۲۰۱۴ویرایش

۲۰۱۵ویرایش

۲۰۱۶ویرایش

۲۰۱۷ویرایش

۲۰۱۸ویرایش

منابعویرایش