هواپیمای آبی خاکی

(تغییرمسیر از هواپیما آبی خاکی)

هواپیمای آبی خاکی گونه‌ای از هواپیما است که توانایی برخاستن و فرودآمدن بر روی سطح آب و در خشکی را داراست. این هواپیماها غالباً از سرعت و مانورپذیری کمتری نسبت به هواپیماهای مخصوص فرود بر روی باند فرودگاه برخوردار هستند.

هواپیمای سیکورسکی اس-۴۳

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amphibious_aircraft&oldid=497825164