باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

جمعیت این روستا حدود دوهزار نفر می‌باشد.

مشاغلویرایش

شغل بیشتر مردم روستای هوجقان کشاورزی ودامداری می‌باشد همچنین در گذشته این روستا کاملا صنعتی بوده و شغل اصلی مردم فتیله بافی بوده‌است که با حذف چراغ‌های نفتی و جایگزینی گازشهری این صنعت نیز کمرنگ شد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش